wersja polska  enlish version
MMM-group.pl
 

Aktualności

2011-09-01

Witamy !!!

Nowa strona internetowa.

Czytaj dalej

O firmie

BUDOWNICTWO
PROJEKTOWANIE
NADZORY
DORADZTWO

 
Firma MMM Group powstała w oparciu wieloletnie doświadczenie założycieli związane z procesem budowlanym w zakresie budownictwa kubaturowego, drogowego i energetycznego. 
Początki działalności naszej kadry datują się na rok 1977. 
Rok 2006 to początek związania z branżą energetyki wiatrowej.
Oferujemy pełne wsparcie techniczne realizacji inwestycji, zarówno w zakresie opracowywania projektów budowlanych i  wykonawczych, ekspertyz, analiz, nadzoru inwestorskiego realizacji inwestycji, wsparcia inwestycji jako inżynier kontraktu oraz wszelkiego doradztwa technicznego.
 
STRATEGIA
Głównym celem firmy jest ciągły rozwój, wdrażanie nowoczesnej organizacji pracy oraz najnowszej wiedzy inżynieryjnej, zapewniającej konkurencyjność i wysoką jakość usług.
 
MISJA
Misją Biura jest dostarczanie usług projektowych i konsultingowych w zakresie budownictwa indywidualnego, komunalnego, przemysłowego, drogowego oraz elektroenergetycznego.
Wypełnianie misji jest możliwe dzięki wysokiej determinacji do dynamicznego rozwoju.
 
MOTTO
Naszym mottem jest: "Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, cuda zajmują nam trochę czasu".
 
 
OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES USŁUG WSPARCIA BUDOWNICTWA
 
• wykonujemy projekty budowlane dla inwestrów inywidualnych i instytucjonalnych w zakresie: budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i  wielorodzinnego, budownictwa drogowego, budownictwa elektroenergetycznego w zakresie instalacji elektrycznych oraz sieci energetycznych niskich, średnich i wysokich napięć, budownictwa rolniczego

• od pewnego czasu nasz zespół jest również zaangażowany w dynamicznie rozwijający się rynek energi odnawialnej, a w szczegółności w farmy elektrowni wiatrowych: projekty budowlane dróg serwisowych i placów manewrowo-montażowych, projekty indywidualne i adaptacje fundamentów turbin do warunków miejscowych, linie elektroenergetyczne i teletechniczne, stacje elektroenergetyczne SN/WN

• udzielamy konsultacji  dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji

• pozyskujemy podkłady sytuacyjno-wysokościowe względnie wykonujemy je we własnym zakresie

• opracowujemy materiały do przeprowadzenia procedury lokalizacyjnej inwestycji

• wykonujemy studia i analizy w celu dokonania wyboru najkorzystniejszego rozwiązania projektowego

• dokonujemy wszystkich koniecznych uzgodnień w zakresie kolizji projektowych

• opracowujemy kompleksowe dokumentacje techniczną wraz z uzbrojeniem terenu na etapie koncepcji, projektów budowlanych i projektów wykonawczych

• wykonujemy operaty rozgraniczenia nieruchomości oraz opracowujemy materiały do przekazania gruntów na cele nierolnicze

• wykonujemy operaty wodnoprawne w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji drogowych oraz elektroenergetycznych

• wykonujemy nadzory autorskie i inwestorskie w ramach posiadanych przez nas uprawnień budowlanych 

• prowadzimy księgi obiektów budowlanych oraz wykonujemy ich przeglądy wraz z oceną techniczną

 

Copyright © 2011 mmmgroup.pl
Tworzenie stron Webton.pl

Newsletter

imię:
e-mail: